/ / Venereal sjukdom i syfilis Inkubationsperiod

Fysisk sjukdom i syfilis Inkubationsperiod

Syfilis är en slags venerisk sjukdom somutan lämplig professionell behandling, påverkar det hud, slemhinnor, muskuloskeletala och nervsystemet. Sjukdomen hos syfilis, inkubationstiden är helt beroende av graden av skada och effektiviteten hos de tillämpade behandlingsmetoderna, är bland de infektiösa.

Medicinsk historia känner till ett stort antal fall då en person har dödats, men att situationen har förändrats sedan det antibiotiska penicillinet upptäcktes.

Klassificering av infektionsgraden sker genom strömmar och steg. De primära, senare sekundära och sista tertiära perioderna av syfilis tilldelas. Inkubationstiden för sjukdomen äri genomsnitt 20-30 dagar, men föremål för att ta droger under infektionsperioden kan det minskas till 2 veckor eller öka till 30 veckor, vilket händer mycket oftare.

Steg av syfilis

en av de första tecknen på primärstegetsyfilis sjukdom anses vara utseendet på en solid chancre i närvaro av ytterligare symptom på sjukdomsutvecklingen. Ytterligare symptom på primära syfilis innefattar: förlust av vital energi, nedsatt hjärnfunktion, åtföljd av sömnlöshet, huvudvärk, irritabilitet. Ofta kan avföring, aptitlöshet, benbesvär och värk i lederna, liksom en ökning av kroppstemperaturen ge skäl i kombination med laboratorietester för att diagnostisera primär syfilis.

Det sekundära stadiet av syfilis manifesteras i en mycketflera former, men mestadels i form av små finnar, vilka är utspridda i hela kroppen. Kännetecknad av utseende av rodnad i form av utslag på huden och slemhinnan, utseendet av foci av alopeci. Sekundära stadier av syfilis ger som regel inte patienter speciella problem än kosmetiska.

Det svåraste stadiet av syfilis är tertiär, medsom visar karakteristiska skador på ben, muskler och nervsystem. Början av primärsteget betraktas som tidpunkten för införandet av orsaksmedlet treponema i slemhinnan. I avsaknad av lämplig behandling fortskrider sjukdomen snabbt, utvecklas till en sekundär och därefter till tertiär syfilis. Inkubationsperioden, trots patogenas snabba introduktion, verkar inte länge, vilket utgör ett större hot mot miljön. Fall av tertiär syfilis i det moderna samhället är inte vanliga.

Det finns fortfarande en slags sjukdom, sommedfödd syfilis. I detta fall infekteras fostret i livmodern, och de första manifestationerna förekommer vid barnets utvecklingstid fram till två månader. Ibland finns det sena manifestationer av sjukdomsutvecklingen, följt av skador på benet, muskeln, nervsystemet och förknippade med förstörelsen av de inre organens funktioner.

Det finns en möjlig situation där sjukdomen existerar utan uppenbara manifestationer, det är en dold syfilis, som diagnostiseras med ett speciellt blodprov.

Alla sexuellt överförbara sjukdomar behandlas medendast professionell medicinsk personal. Självmedicinering är oacceptabelt, eftersom det kan leda till en fördröjning i genomförandet av alla aktiviteter relaterade till korrekt diagnos och behandling av syfilis. Inkubationsperioden beror på de metoder som läkaren i profilkategorin bestämmer. Användningen av yttre salvor eller krämer som medel för behandling av syfilis är strängt oacceptabelt fram till slutet av diagnosprocessen.

För behandling av alla former av syfilis manifestationantibiotika används på poliklinisk basis under konstant tillsyn av medicinsk personal. Efter att ha genomfört komplexa åtgärder som syftar till att bota patienten av syfilis utförs ett laboratoriet blodprov och undersökning som upprepas i ett år med en period av tre månader.

Läs mer: