/ / Bränsle för pannhus: egenskaper, typer, egenskaper och krav

Bränsle för pannhus: egenskaper, typer, egenskaper och krav

För uppvärmning av bostadshus och industrilokaler, såväl som tillförsel av varmt vatten i dem, används vanligtvis speciella installationer - pannor. Utrustningen av denna typ kan fungera på olika typer av bränsle. Och egenskaperna hos sistnämnda måste uppfylla vissa standarder. Felaktigt urval av bränsle till pannrummet kan leda till att vattenuppvärmningsutrustningen bryts. Kedlets effektivitet minskar i detta fall.

Typ av bränsle

Drift av system avsedda för uppvärmning av vatten kan utföras för:

 • gas;
 • flytande bränsle;
 • elektricitet;
 • fast bränsle.

Oftast för att värma byggnader och leverera varmtVatten används av gas eller elpannor. Flytande installationer används vanligen endast i avlägsna områden - där det inte finns några motorvägar som levererar "blått bränsle". Trä-, pellets- och kolutrustning används där det inte ens finns en kraftledning.

pannor för pannbränsle

Den mest populära typen av bränsle förPannhuset är gas. Installationen av vattenuppvärmningsutrustning som körs på den är ganska dyr. Installation av en elektrisk panna är åtminstone mycket billigare. Men betydande kostnader för installation i framtiden lönar sig på grund av billighet av gas. Elektricitet, som du vet, är väldigt dyrt i vårt land.

Drift av fast bränsle och flytande pannordet är oftast ännu billigare än gas. Men sådan utrustning är tyvärr inte särskilt bekväm att använda. Och själva bränslet kräver i detta fall särskilda lagringsförhållanden och tar ofta upp mycket utrymme.

Gas för värmare

Det är den här typen av bränsle, som redan nämnts,används oftast för pannor. Enligt föreskrifterna är det tillåtet för värmeanläggningar att använda någon form av gas - både flytande och huvudsakliga. I det första fallet bör emellertid kedjor med exceptionellt speciell konstruktion, utformad för att fungera i kombination med cylindrar eller gasbehållare, användas för att värma hus och industrilokaler.

Vätgas används vanligtvis endast för uppvärmning av privata hus. Men ibland används denna typ av bränsle för pannhus, och till exempel i offentliga bosättningar.

modulära pannhus med fast bränsle

Reglerna för installation av pannor som körs på "blått bränsle"

Anslut till huvudlinje eller gashållareUtrustning av denna typ är endast tillåten till licensierade proffs. För en självständig ram står ägaren till ett lanthus eller företagets chef inför en allvarlig böter. När allt kommer omkring är gasbränsle, som det är känt, explosivt. Och en felaktig anslutning i framtiden kan lätt leda till tragedi.

Särskilda krav ställs också på rummet där själva gaspannan kommer att ligga. Sådan utrustning ska inte installeras i rum med en total volym mindre än 7,5-15 m3, beroende på effekten. Samtidigt måste rummet ventileras. Förekomsten av blinda fönster i rummet är inte tillåtet. Det är inte heller möjligt att montera en gaspanna i ett rum om den totala värmeeffekten för alla installerade apparater överstiger 150 kW.

Gasleverans: specifikationer

Beroende på vilken typ av linje som passerarPlaceringen av rören för tillförsel av "blått bränsle" för pannanläggningar i huset kan göras med hjälp av en ovanjordisk eller underjordisk metod. I det första fallet bör följande standarder observeras:

 • delar av rörledningen får inte komma i kontakt med delar av byggnader och strukturer av brännbara material;
 • rörförskjutning är inte tillåten;
 • vertikala delar av rörledningen måste vara strikt vertikala;
 • Horisontella element ligger under en höjning på 2-5 mm mot den anslutna byggnaden.

När du lägger huvudet för att leverera bränsle till pannrummet under marken måste följande krav vara uppfyllda:

 • rör för transport av flytande gas ligger under markens frysta nivå;
 • när man går in i byggnaden kan djupet minskas till 0,8-1,2 m;
 • gasledning bör läggas med en lutning på minst 1,5 mm per meter;
 • rör med flytande gas läggs under fundamentet, med det vanliga - ovanför det genom muren;
 • För olika typer av pluginanslutningar av gasledningen är brunnar tillhandahållna.

pannahusoperatör på fast bränsle

Flytande olja: krav

Källor som används för uppvärmning av bostadshus ellerSamma industrilokaler i avlägsna områden arbetar ofta med sololja. Dieselbränsle för uppvärmningsutrustning har speciella krav. När du väljer sololja för en panna är det nödvändigt att uppmärksamma först och främst sådana egenskaper som:

 • cetangetal;
 • densitet och viskositet;
 • fraktionerad komposition.

Cetanantalet bestämmer sådana viktiga indikatorer som:

 • tändningstid för bränsle för pannor;
 • full förbränning av dieselbränsle;
 • Nivån av skadliga utsläpp.

I slutändan är det cetantalet dieselbränsle som påverkar effektiviteten hos vattenuppvärmningsutrustningen. 40-45 enheter anses vara den optimala TsC-indikatorn för pannor.

modulära flytande bränslepannor

Lagringskrav

Dieselbränsle, som gas, är pannbränslepannor, farliga i fråga om brand och explosioner. Därför bör den lagras korrekt. I ett privat hus är ett separat rum för dieselbränsle vanligtvis inte nödvändigt att utrusta. Om volymen av lagrat dieselbränsle överstiger 5 000 liter, är det dock nödvändigt att bygga ett lager för det.

Du kan lagra dieselbränsle, om det behövs, även i bostadsområden. Den totala volymen bör dock inte överstiga 40 liter.

I ett rum speciellt utrustat för dieselbränsle:

 • Det är omöjligt att genomföra den dolda installationen av kommunikationer, ledningar och ledningar;
 • Placera skyltar som förbjuder användning av öppen eld.

Lokalerna för dieselbränsle bör byggas av icke brännbara material. Dörrarna i detta fall används också speciellt design.

Företag belägna i avlägsna områdenTill exempel, i norra delen, köps det ofta och en speciell typ av utrustning - blockmodulära pannor för flytande bränsle. I sådana komplex kan lokaler för lagring av dieselbränsle initialt tillhandahållas.

brandmän med fast bränslepanna

Den mängd som krävs för oavbrutenDieselbränslepannans funktion beror främst på den senare. Bränsleförbrukningen för ett pannrum (flytande) beräknas enligt ett ganska enkelt schema. Vid 10 kW pannkraften krävs vanligen 1 kg diesel per timme.

Kol för pannor

Fast bränsleuppvärmningsutrustningDet är förvisso den mest ekonomiska, men också den minst praktiska att använda. Ofta fungerar sådana pannor, som eldstäder, på kol. I det här fallet bör man, liksom med dieselbränsle, noga närma sig bränslevalet.

Ansvarig för att leverera fast bränsle i pannrummetbrandman operatör För det första beror effektiviteten av vattenuppvärmningsutrustning på kvaliteten på kol som den laddar. De mer ansvarsfulla medarbetarna i pannrummet går till valet av denna typ av fast bränsle, ju längre installationen kommer att vara.

Alla kol består av kol och ej brännbartföroreningar. Den senare, efter bränning, bildar aska och slagg. Förhållandet mellan föroreningar och kol bestämmer kolens kvalitet. Denna indikator i olika typer av bränsle kan variera i ganska stora gränser. Till exempel är kolhalten i lingit mycket liten. Därför används aldrig denna typ av bränsle för pannor.

Formar bara en stor mängd askor och slagg och brunkol. I princip kan den användas till pannor. Detta rekommenderas dock inte.

Kol bildar lilla aska, olikalåg andel fukt och har en ganska tät struktur. Dess värmevärde är 5500 kcal / kg. Dess koldioxidhalt är 75%. Denna typ av fast pannbränsle passar bäst för pannor.

bränslepanna

Ved för vattenvärmare

Denna typ av bränsle används tillAtt säkerställa driften av pannor är ganska sällsynt. Men fortfarande, ibland i privata hus eller till och med på företag kan man se värmeutrustning som arbetar på trä. Fördelen med denna typ av bränsle är framför allt den relativa billigheten. Det är emellertid vanligtvis mycket obehagligt att använda pannan vid användning av ved. En pannförare av fast bränsle av denna typ bör kastas i ugnen 2-3 gånger om dagen. Samma funktion har driften av vattenvärmaren på veden och i ett privat hus.

Eventuella särskilda krav för stockar näranvändning för pannor, naturligtvis, presenteras inte. Det enda - den här typen av bränsle för pannor bör vara tillräckligt torr. Håll ved bör ligga under en baldakin eller i ett speciellt litet separat rum - träskodd. Traditionellt för kopprar, liksom för ugnar, används löv av lövträd. Barrbränning lämnar mycket aska och sot på grund av tjära. Bäst av allt är björkt ved lämplig för en fast bränslepanna.

pellets

Denna typ av bränsle används vanligen i pannor.lång bränning. En sådan utrustning har en speciell design som ger nästan fullständig förbränning av pellets utan bildande av jämn aska. Ibland är stokeren i ett fastbränslepannahus ansvarigt för tillförsel av brännbara granuler. Men i vissa fall i sådana installationer kan automatisk laddning användas. Sådana system gör utrustning mycket bekvämare att använda.

Nyligen blivit väldigt populärmoderna, bekväma i bruk modulära pannor för fasta bränslen. Att använda pellets för deras arbete är också en nästan perfekt lösning.

Typer av pellets

Typer av liknande bränsle på den moderna marknadendet finns flera. Industriella pellets har en gråbrun färg och en hög procentandel av aska. Sådant bränsle är endast lämpligt för industriella pannor. Användning av det i hushållsvatten uppvärmningsanläggningar kan skada den senare.

panna bränsle

Agropellets erhålls från jordbruksavfall. Andelen av ashalten är också ganska hög. Vanligtvis används sådant bränsle endast vid stora TPP.

Vita pellets är gjorda av barkedträ. Andelen av askinnehållet är bara 0,5%. Färg sådana pellets har en ljusgul. De kostar ganska dyrt. Det är emellertid vita pellets som vanligen används i inhemska bränslepannor.

Elvattenuppvärmningsutrustning

Den största fördelen med sådana pannor, som redannämns är lätt att installera. Ja, och är vattenuppvärmningsutrustningen av denna typ mycket billigare än gas eller till och med fast bränsle. Hushållens elektriska pannor brukar fungera från ett nätverk med en spänning på 220 V. Den senare ska inte "studsa". Om i spänningsområdet där spänningsfallet observeras eller det ökas eller minskas, bör stabilisatorer användas dessutom.

Läs mer: