/ / Monocyter i blodet ökas: vad analysen säger

Monocyter i blodet är förhöjda: såsom indikeras av analysen

Alla vi från tid till annan stöter på obskyrmedicinska begrepp. Eftersom CBC passerar allt, det finns alltid uppstår frågan, vad är monocytema, hur många av dem ska vara i blodet, och som framgår av det värde som erhålls när blodmonocyter ökat?

Monocyter är storstora blodceller,relaterade till klassen av leukocyter. Enligt strukturen - ovala celler med en stor kärna och avsaknaden av korn i cytoplasman (agranulocyter) som svarar på inflammatoriska processer i kroppen ökning av deras blod. Villkoren när monocyter i blodet är förhöjda kallas monocytos.

Dessa celler bildas i benmärgen frånmonoblastov, medan de delas av meios, och några dagar senare vandrar från blodet till vävnaderna, och det på cellnivå inblandade i fagocytos. I de flesta fall är denna process observeras som svar på penetration av infektionen när monocytema blir makrofager redan är anslutna för att upprätthålla immunitet och blockering främmande proteiner för att bilda antigen-antikroppskombinationen. I processen för fagocytos av monocyter inte förstörs, händer så ofta med eosinofiler och neutrofiler, utan bildar en axel som definierar platsen för inflammation. Ett karakteristiskt drag liknar beteendet hos dessa celler i sura miljöer.

Monocyt innehåller en stor mängd lysosomer,vilka fagotsitiruemye och smälta cellobjekten, clearing av mark förstörelse och förbereder den för regenerering. Är huvudsakligen monocyter i blodet, är högst närvarande i mjälten, lymfkörtlar och benmärg, så skadan på en av dem kommer att minska monocyter. Monocytos uttalas i maligna tumörer, infektionssjukdomar (syfilis, tuberkulos), systemiska sjukdomar (lupus erythematosus, sjukdomar i blodet), kollagenos, granulomatos.

Innehållet av dessa mononukleära leukocyter är normalt iperifert blod - högst 0,03 - 1,00 × 109 / l, och det totala antalet bör inte överstiga 8-10% av det totala antalet leukocyter. Om monocyter är högre än normalt, är detta ett tillfälle att genomgå en ytterligare undersökning för att identifiera en hotbed av infektion och lämplig medicinering. Monocyter har cytotoxisk effekt (skadlig effekt på tumörceller såväl som i sjukdomar såsom malaria), producera aktiva föreningar (IFN), är involverade i igenkänning av utländska agenter.

Även om monocyter i blodet är förhöjda, är det omöjligtkorrekt beskriva den prognostiska bilden av den inflammatoriska processen, enbart baserad på deras kvantitativa index. För detta ändamål vi uppskattar den totala blod leukocyter formel: om en hel del av monocyter, med en ökning av antalet lymfocyter och, och samma andel av eosinofiler, men det minskade antalet T-lymfocyter innehåll kan det betraktas som en orsak till ett positivt resultat av ett patologiskt tillstånd. I motsats till det tillstånd där blodmonocyter ökade när antalet neutrofila leukocyter förskjutning åt vänster, och samtidigt en minskning i antalet eosinofiler och T-lymfocyter.

Om det finns en kraftig minskning av blodetantalet monocyter, när det kommer till ett sådant tillstånd som monocytopeni (monotsitopeniya). Denna bild observeras i blodet hos benmärgs lesioner, när process gemapoeza kränks i gener purulenta infektioner, blodsjukdomar, hormonella läkemedel, stress och stötsituationer, förlossning och kirurgiska ingrepp, samt skador organ där monocyter är baserade. I händelse av att antalet monocyter i perifert blod är det nödvändigt att genomföra en andra blodprov. På grundval av detta kommer det att tilldelas motsvarande komplexa behandling av den underliggande sjukdomen. Eftersom monocyter svarar på närvaron av infektion i kroppen, kan man konstatera med säkerhet att huvudfokus kommer att vara antibiotikabehandling plus symtomatisk behandling.

Läs mer: