/ / Komponenter av blod. Trombocyter: Normalt hos kvinnor

Komponenter av blod. Trombocyter: Normalt hos kvinnor

Blodets sammansättning är ett sådant element somblodplättar. De är celler som är ansvariga för blodproppar. Följaktligen kan både lägre och högre innehåll påverka människors hälsa. Det är säkert att det rekommenderas att ta minst ett generellt och detaljerat blodprov varje år.

Trombocyter: Normalt hos kvinnor och män

blodplättar vanliga hos kvinnor
För en vuxen anses innehållet av dessa celler vara normala i mängden 180x109 upp till 320 x 109. En ökning av denna norm ärnamn, som trombocytos och sänkning - trombocytopeni. Med tanke på att nivån på dessa celler kan skilja sig, även vid olika tidpunkter på dagen, kan avvikelser från normen ofta observeras, vilket inte signifikant påverkar hälsotillståndet om en person är i normal arbetsförhållande. Dessutom är blodplättarna av alla komponenter i blodet den kortaste existensperioden. Normen hos kvinnor, barn och män är varför den varierar inom så stora gränser. Fara uppstår vid allvarlig blödning, när patienten lider av trombocytopeni. Innehållet av dessa celler i blodet kan bestämmas genom att den detaljerade analysen ges. Dessutom bestäms antalet andra komponenter i denna studie.

Minskat antal blodplättar

norm av blodplättar i kvinnornas blod
Detta problem är inte så vanligt, menDet finns fortfarande fall av sådana överträdelser. Normen för blodplättar i blodet hos kvinnor kan ofta förändras under graviditeten under en period av 6 till 9 månaders graviditet eller under menstruation. Detta är helt normalt och acceptabelt fenomen. Men inte bara detta kan leda till en minskning av blodplättarnas nivå. Deras antal minskar dramatiskt med allvarliga sjukdomar som svår anemi, infektionssjukdomar, lever- och sköldkörtelstörningar, systemisk lupus erythematosus och kan också uppstå vid administrering av vissa läkemedel.

blodplättar över normala

Blodplättar över normala

Detta är ett mycket farligt fenomen som kanändra beroende på tid på år och tid på dagen. Eftersom blodplättar är ansvariga för att bibehålla blodets flytande tillstånd kan normen hos kvinnor och män, eller snarare dess ökning, leda till att blodcirkulationen bryts i blodkärl, blodproppar kan bildas. Dessutom kan det ökade innehållet i dessa celler i blodet observeras efter kraftig fysisk ansträngning, inflammatoriska sjukdomar (tuberkulos, ulcerös kolit eller reumatism av akut typ), hemolytisk anemi och allvarlig blodförlust.

Det är intressant!

Omkring tolv faktorer som påverkarkoagulerbarhet av blod innehåller exakta blodplättar. Normen hos kvinnor och män är nästan identisk, oavsett ålder. När blodkärlen är skadad aggregerar blodplättarna och bildar en "vägg", vilket är ett hinder för ytterligare läckage av blod. Men viktigast av allt, om från blodplättarna i människokroppen, vik kedjan, skulle den ha en längd på cirka 2500 km.

Läs mer: