/ Blodtest, vad är dess betydelse

Normen för blodprovet, vad är dess betydelse

Normalt för blodprovet är mycket stortmening för en person. Detta beror på att denna indikator till viss del representerar en mycket riktig indikator på hans hälsa. Inte så ofta, i närvaro av allvarliga sjukdomar hos människor, finns det ett normalt blodprov.

Blodtestfrekvens

Oftast för studier av kvalitet, ochäven den kvantitativa sammansättningen av blodet gör en allmän analys av den. I detta fall produceras staketet oftast från ett namnlöst finger. Efter detta undersöks blodet och antalet vissa av dess enhetliga element analyseras. Hittills har det redan fastställts ganska tydliga normer för ett generellt blodprov. Kanske är den viktigaste indikatorn antalet röda blodkroppar. I kvinnans blod ligger denna siffra normalt på 3,7 * 1012/ l och upp till 4,7 * 1012 / l. För män är erytrocytnormgränserna inställda från 4,0 * 109/ l till 5,5 * 1012/ l. Är nära förknippad med denna indikator är värdet av koncentrationen av hemoglobin i blodet. För kvinnor dess norm är lika med 115 g / I till 145 g / I. Med avseende på manliga, anses det vara normalt för dem följande kvantiteter: 130 g / I till 160 g / I. Dessa siffror visar olika typer av anemi, liksom erythremia.

Norm av ett allmänt blodprov

Inte mindre viktigt för människors hälsaär nivån av leukocyter i blodet. Oftast används det för att bestämma närvaron av infektionssjukdomar. I detta fall kan normen för blodprovet för denna indikator avvika från normen och i maligna processer - leukemi av alla sorters sorter. För närvarande anses följande nivå av vita blodkroppar normala: från 4,0 * 109/ l och slutar med 9,0 * 109/ l. I händelse av att människokroppen påverkas av något infektiöst medel ökar antalet av dessa celler vanligen, och ibland flera gånger. Det är värt att notera att dessa indikatorer kan skilja sig från det totala blodprovet hos barn. Normen för dem bestäms ofta av deras ålder. Och detta gäller inte bara leukocyter utan även hemoglobin med röda blodkroppar.

Allmänt blodprov i barn norm

Det bör också beaktas innehållet av blodplättar ihumant blod. Detta värde är en av de mest variabla. Forskare ändrar inte omfattningen av denna indikator mycket sällan. Så för idag är normen för analys av blod på trombocyter på en nivå 150-450 * 109/ l (enligt de givna rekommendationernaVärldshälsoorganisationen). Förändringar i denna indikator kan avslöja allvarliga sjukdomar. Om antalet blodplättar är lägre än normalt minskar personens blodkoagulationshastighet, vilket hotar med farliga förhållanden även vid mindre skador. Ökat antal blodplättar kan indikera den okontrollerade produktionen av dessa celler i den röda benmärgen som finns i vissa ben.

En annan mycket viktig indikator här ärESR. Det varierar kraftigt i olika befolkningsgrupper. Den minsta siffran för män - från 1 mm / h till 10 mm / h. För kvinnor är normerna för ett allmänt blodprov för ESR från 2 mm / h till 15 mm / h. Lägsta ESR är normalt hos barn - endast från 1 mm / h och upp till 2 mm / h. Denna eller den ökning av data på denna indikator kan tala om utvecklingen av inflammation i människokroppen.

Läs mer: