/ / Förhöjda monocyter - larmsignal

Monocyter är förhöjda - en larmsignal

Monocyter, specifika blodkroppar, iblandDe kallade vävnadsmakrofager eller mononukleära fagocytiska. Syfte dem, oavsett namn, att rensning av kroppen från döda celler, neutralisering antigener och bakterier motstånds cytotoxiska karaktär av tumörceller. Producerad av monocyter i benmärgen, omedelbart efter starten av nedgången i det perifera blodet där de börjar sin cirkulationstiden 3-4 dagar. De tränger sedan in i vävnaden och det förvärva egenskaper vävnadsmakrofager. Monocyter ökade tecken på inflammatoriska processer i kroppen.

monocyter förhöjda

Monocyter, makrofager

Huvudsyftet med monocyt-makrofagerna -detta är fagocytos med absorption av främmande partiklar som fångas i kroppen. Celler härleda energi genom aerob och anaerob glykolys, vilket ger dem möjlighet att arbeta i områden med patologiska störningar i kroppen. Eftersom de är ett slags leukocyter är involverade i försvaret av organismen, tillsammans med andra leukocyter cellgrupper: basofiler, lymfocyter och neutrofiler. I fallet med akut lokal inflammation i kroppen monocyt stiger.

ökat antal monocyter

monocytos

Monocyter ökade till 8-9%, ingen ångestorsaka. Om deras procentandel blir mer än 10%, indikerar detta att monocytos börjar. Monocytos natur är tvetydig, det kan ske i en relativ form, med ett litet överskott av innehållet i kroppen, men det kan bli absolut när nivån överstiger 10%. I allmänhet åtföljs absolut monocytos av en minskning av nivån av andra leukocyter. Detta mönster observeras vid lymfocytopeni och neutropeni och är karakteristisk för vuxna.

förhöjda nivåer av monocyter i blodet

Monocyter varnar

Förhöjda monocyter är anledningen till sökningenen hotbed av inflammation eller viss sjukdom, oftare smittsam. Det är nödvändigt att göra ett fullständigt blodprov. I vissa fall testas kvinnor för graviditet. Förhöjda nivåer av monocyter i blodet kan uppstå med följande sjukdomar: virus- eller svampinfektioner, rickettsial och protozoal infektiv endokardit. Från sjukdomar i cirkulationssystemet är myeloblastisk leukemi, monocytisk myeloid leukemi möjlig. Från granulomatösa sjukdomar - enterit och ulcerös kolit, tuberkulos, brucellos, syfilis.

monocyter i blodet

Barnmonocytos

Monocyter förhöjda i barnets kroppsuppförandeungefär samma roll som i den vuxna, men barn monocytos något annorlunda på den punkten. Ökade monocyt-makrofager i ett barn uppstår när någon inflammation, men lika snabbt passera, om korrekt diagnostiseras och behandlas på lämpligt sätt. Deras normala innehållet i blodet beror på barnets ålder: nyfödda 3-12%, upp till två veckor 5-15%, från 2 veckor till 1 år 4-10%, från ett år till två år 3-10% från 2 till 5 år av 3-9%, från 6 till 16 år av 3-9% efter 16 år av 3-9%. Ökat antal monocyter i barnets blod kan orsaka infektionssjukdomar, barns reumatoid artrit, polyartrit nodular.

Läs mer: